فرازی از وصیتنامه شهید سید محمود موسوی

انتظار فرج حضرت مهدی(علیه¬السلام) جزء عبادت است، صلوات به امام زمان(علیه¬السلام) انسان را آرامش می دهد. بر شما باد دعا به جان آن یار سفر کرده.
سرشار از بوی یهشت باشید